Musiker/Musician

"En gudabenådad gåva att beröra med din sång!"

Sångare och musiker.

Min styrka som sångare och musiker är definitivt förmågan att beröra, berätta en historia och tolka musiken. Det jag förmedlar är alltid äkta - från mitt hjärta till ditt.

Sång är mitt huvudinstrument, men jag spelar också piano och ackompanjerar mig själv vid behov. Behöver du sångare eller musiker till något tillfälle är det bara att höra av sig!

CV

 • Tävlade i The Voice of Finland 2022
 • Eget album "Ut mot ett hav", 2017
 • Bakgrundssångare för Elna Rombergs singel "My shelter" 2017
 • En av solisterna på albumet "Ungdomens Kyrkodagar" 2011
 • Dirigent för West coast gospel choir 2011-2014
 • Vice dirigent för Florakören 2010-2011
 • Musiklärare i Kvarnbackens skola 2008
 • Solist i bandet "Evening mess" 2005-2012
 • Lång och bred erfarenhet av sångare och musiker vid olika evenemang och fester.

Utbildning

 • Sångstudier med Saara Koivisto 2019-2020
 • Kurs i gospeldirigering med Heidi Storbacka och Mikael Svarvar 2012
 • Sångstudier med Jessica Lantto (CVT) 2010-2011
 • Pop/jazz sång vid Åbonejdens musikinstitut 2008-2011
 • D-kursexamen 2010 med utmärkta vitsord.
 • Pop/jazz sång vid Borgånejdens musikinstitut 2005-2008
 • Examen med utmärkta vitsord.
 • Student från Tölö gymnasiums musiklinje 2008
 • Klassisk tvärflöjt vid Borgånejdens musikinstitut 2000-2004
 • Pianostudier för Tua Lindberg-Selén m. fl.

Singer and musician

"A God-given gift of moving people with your song!"
My strength as a singer and a musician is definitely my ability to touch, tell a story and interpret the music. What I convey is always authentic – from my heart to yours. Singing is my main "instrument", but I also play piano and can accompany myself if need be. If you need a singer or musician for an occasion, please don't hesitate contact me!